Vejledning til kommuner

Marte Meo råd og vejledning i forhold til de præmature børn i møder,
i jeres institutioner, sagsbehandlere, psykologer, pædagoger, osv. kan
være et rigtigt godt valg for den præcise forståelse for, hvad barnet
har brug for hjælp til.

God og sikker vejledning, der giver gode resultater

Det er uendelig vigtigt, at kunne skelne er almindelig børneudvikling fra en ”korrigeret alder, præmatur børneudvikling”. Man skal have mødt mange præmatur fødte børn, før man har erfaring med det. Eftersom vores land er ret stort, kan der gå år imellem, at personaler møder disse børn og dermed ikke har, den fornødne erfaring.

Bliver barnet mødt derfor med en pædagogik, der er tilsvarende barnets kronologiske alder – giver det ikke den udvikling, vi ønsker.  Derfor er det så vigtigt med uddannelse og viden. For alle omkring barnet.

Uddannelse og viden om, hvilke umodenheds punkter disse børn har og hvordan, deres efterforløb har været. Har efterforløbet været præget af meget sygdom og uro, har det forsinket den almindelige børneudvikling.

Defor kan jeg lige præcis hjælpe jer

Jeg vil kunne bibringe denne viden i form af foredrag om, hvilke punkter vi skal være opmærksomme på.

Det drejer sig om:

 Motorik – sanseintegration – kommunikations mønster – det umodne centralnervesystem – samt sygelighed, kost og søvnproblemer og ikke uvæsentligt, har barnet fysiske mèn af den tidlige fødsel ?

Manglerne fremtræder, fordi det er områder, der først bliver færdiggjort sidst i graviditeten. Den videre færdiggørelse foregår langsomt efter fødslen. Dog med det i mènte, at der er stor forskel på, om barnet er født meget eller lidt for tidligt. 

På det motoriske område ytrer det ved sig, at barnet ikke har udviklet sit bøjemønster og at kunne centrere omkring midten på sin krop. Denne udvikling kan være svær at opdage og derfor er min anbefaling om, hvilke tider barnet bør ses på, lagt for at opdage en eventuelt fejludvikling, så tidligt som muligt. Så der kan iværksættes yderligere indsats, eller henvises det rette sted. Men hvis barnet er afsluttet både på sygehus og i sundhedsplejen, opdages denne fejludvikling måske først i børnehaven – og så er det vigtigt både at kunne se og skelne. For at kunne sætte ind med rette indsats.

Rent sansemæssigt grundlægges de fleste sanser tidligt i graviditeten. Fra midt i graviditeten og tiden ud begynder selve sammenkædningen af sanseindtrykkene, som er med til at give de erfaringer, der er grundlæggende for en almindelig udvikling. Det mangler, når barnet er født for tidligt – og det siger sig selv, at der er stor forskel på, om barnet er født 10 uger for tidligt eller 4 uger.

Det umodne nervesystem ytrer sig ved, at børnene ikke har noget filter til at sortere, væsentlig fra uvæsentligt – det bliver dermed ganske overfyldt i deres hjerner. Det kan ytre sig ved stress. Det er derfor så vigtigt, at de får hjælp og guidning til hvordan der ikke bliver overfyldt, men kun lige tilpas med input så vi er på den hårfine balance, hvor barnet skærmes men også udvikler sig. Den grænse er svær.

Det samme gælder på det kommunikations mæssige – barnet mangler forudsigelige overgange i sproget/kontakten og smutter derfor nemt fra det ene til det andet –  dermed bliver de helt uforudsigelig for både voksne og andre børn omkring sig. Her kan det pædagogiske værktøj Marte Meo være en rigtig god hjælp.

Vi ved fra forskning at, når børnene er udviklingsmæssigt – korrigeret alder  klar til skolealderen, så skal de nok klare sig på den lange bane.  Skolegang, uddannelse og familie.

Derfor et det blot om, at komme i gang med at støtte deres udvikling – jo før og jo mere intensivt, jo bedre.

Faktisk startede børnenes liv med højintensiv pleje og pasning på sygehuset – så selvfølgelig skal det følges op, af en ligeså intensiv  indsats efter udskrivelsen. Det sparer samfundet mange penge på den lange bane og det vigtigste, giver det barnet mestring og et godt liv.  

Læs mine referencer her

"

"Oplægget af Majbrit Hedegaard Bennedsen var super godt – Dette kunne jeg bruge i mit arbejde – fik mig til at tænke over nogle ting."

Udtalelse fra et oplæg

Jeg kan tilbyde Præmatur råd og vejledning og Marte Meo råd og vejledning.

Jeg kan tilbyde

 • Enkelt vejledning, til personalet– en film – en tilbagemelding
 • En pakke, tre timer, til personalet – observation, en film – en tilbagemelding
 • En større pakke, fem timer, til personalet – observation og vejledning,- to film og to tilbagemeldinger

Alt selvfølgeligt med forældrenes samtykke

"Børn der græder, skal trøstes, punktum."

Lær mere om Marte Meo og hvordan, det kan ændre din tilgang til barnet

Metoden er et analyseværktøj og ordene stammer fra latin og betyder ”ved egen kraft”.
Det er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation.

Metoden er udviklet af Maria Aarts fra Holland og var banebrydende dengang i 1998, da jeg første gang hørte Maria Aarts på Fjordgården i Ringkøbing. Som nyuddannet sundhedsplejerske vidste jeg med det samme, at denne måde at tænke, tro, mene og analysere vores samspil på, var noget jeg måtte eftersætte.

Se mine priser for institutioner lige her

 • Pakke 1 5000,00 kr.

  Plus moms og kørsel - fire timer

 • Pakke 2 10.000,00 kr.

  Plus moms og kørsel - syv timer

 • Pakke 3 15.000,00 kr.

  Plus moms og kørsel 10 timer

 • Pakke 4 20.000,00 kr

  Plus moms og kørsel 15 timer

I disse timer kan kommunerne/institutionerne selv fordele timerne, som der er brug for. Det kunne være f.eks være, undervisning af personalet i kommunens institutioner / skoler/dagplejepædagoger

Kommunale priser til foredrag og grundkurser

Jeg kan tilbyde, foredrag købt på timevis, hvis det feks er, til et fyraftensmøde i en institution. Eller jeg kan tilbyde foredrag, ind i en af de pakker jeg tilbyder.

Timepris: 1250,00 kr plus moms og kørsel

Jeg kan tilbyde Marte Meo grundkurser til jeres personale. Jeg kommer til jer og i stiller selv lokaler og udstyr til rådighed.

Et grundkursus strækker sig over 6 måneder med tre timers undervisning pr måned i grundprincipperne:

 • At se og følge initiativ
 • At vente
 • At benævne barnet
 • At benævne sig selv
 • Turtagning
 • At tage positiv ledelse

Hver deltager optager  i mellemtiden selv film, som vi i fælleskab analyserer, for at blive kendt med principperne.
Afsluttes med et bevis

Pris  2280, kr pr deltager – seks deltagere pr kursus og rabat gives, hvis i kommer fra samme institution.

Kom i kontakt

Kom let og hurtigt i kontakt med mig her i formularen eller kontakt mig på telefon, for en gratis afklarende samtale af 20 minutter.

Min viden om og praktiske erfaring med, de små børn født præmatur er meget stor. Jeg har brugt det meste af mit arbejdsliv på, at forbedre vilkårene for disse
små mennesker og deres familier.