Hjælp til private forældre

Et barn er født for tidligt, når det fødes før uge 37. En graviditet
er beregnet til at vare i 40 uger, men regnes for normal, selv om
barnet fødes to uger før eller to uger efter.

Præmature børn - for tidlig fødte børn​

Et barn er født for tidligt, når det fødes før uge 37. En graviditet er beregnet til at vare i 40 uger, men regnes for normal, selv om barnet fødes to uger før eller to uger efter.

De sidste 20-25 år har grænsen flyttet sig betydeligt i forhold til, at sikre disse børns overlevelse. Det er højintensiv pasning på sygehuset. Det koster mange penge. Og der reddes nu børn helt ned til 23./24. graviditets uge.

For hver uge i graviditeten sker der en udvikling og modning af barnet og det siger sig selv, at jo tidligere barnet er født, jo større risici, er der for alvorlige følger, både fysisk og mentalt.  Eller i hvert fald forsinket udvikling.  Et uproblematisk efter forløb er vigtigt for den videre udvikling.

Det er vigtigt at barnets centralnervesystem får fred og ro til at modnes og det er vigtigt, at barnet både beskyttes og stimuleres, i den hårfine balance, der gør at barnet udvikler sig.

Her kan jeg hjælpe både jer private og fagprofessionelle, der er omkring barnet – at aflæse og vejlede.

Læs mine referencer her

"

"Majbrit Bennedsen – meget dygtig og god fornemmelse for kursusdeltagerne- Brugbart – direkte viden."

Udtalelse fra foredrag

Har du et for tidlig født barn
- Og mangler du hjælp og vejledning?

At blive forældre til et barn, der fødes for tidligt er et chok og en sorg, der sætter forældrene i krise.  En krise, der bør bearbejdes over tid, for at give den optimale støtte for barnet og en sikker tilknytning. En krise som bearbejdes forskellig for mænd og kvinder.

Faktisk er disse forældre slet ikke klar til at blive forældre – også for dem, er der en mening med at en graviditet varer i 9 måneder. De skal forberede sig mentalt  til at blive forældre.

Citat: ”Man forbereder sig på en rejse til Italien, men ender i Japan” – fuldstændig uforberedt på alt.

Altså, har vi et barn der er umodent og ikke klar til denne verden og vi har forældre, der heller ikke er klar til at være forældre.

Det er forventeligt at det tager tid, både for barn og forældre at komme videre – op til år.

"Konflikter i en børnefamilie handler ikke om, at vinde – men om at lære og forstå andre og sig selv"

Hvordan kan vi så gribe ind når man får et præmaturt barn?

Vi ved fra forskning, at de præmature børn, kan få udfordringer på områder som sanser, motorik, koncentration og sociale kompetencer. Vi ved også, at barnet har svage signaler/mimik, så de er sværere at aflæse, end mature børn. Vi ved også, at barnets fremad rettede udvikling er langsom.

Derfor har den besøgsramme jeg anbefaler i min bog, lagt sig op ad den forskning med henblik på, at sætte ind før, der kommer problemer. Sundhedsfremme. Derfor er der visse tider, hvor det er vigtigt at være opmærksom på i barnets videre udvikling.

Er barnet,  Alderssvarende udviklet i forhold til sin korrigerede alder?

Jeg anbefaler særlig opmærksomhed ved korrigeret alder:

 • 3 måneder med fokus på, en samlet vurdering af barnets udvikling og tilknytning
 • 5 måneder med fokus på kost, mundstimulation, vaccination og samspil
 • 6 – 8 måneder med fokus på stimulation og understøttelse af, sanse/motorisk udvikling, pludren
 • 10 måneder – fortsat samlet udviklings vurdering,  incl sprog og kommunikation samt  barnets fremtidige pasning i dagtilbud                
 • 18 måneder og gerne, sammen med en fysioterapeut med fokus på motorik og sanser – barnets gang og er der brug for henvisning til læge/sygehus og andre fagpersoner
 • 2½ år med fokus på overgang til børnehave

 

Med særligt fokus  på disse tider, kan vi opfange hvis der er en fejludvikling på vej.

Jeg kan hjælpe dig ved hjælp af Marte Meo

Hvis i har/har haft nogle længere varende udfordringer i jeres liv kan jeg  i den forbindelse tilbyde et lidt længere varende vejledning med flere film og tilbagemeldinger. Det er jer, der skal lære at gøre noget anderledes, for at det kommer til at virke anderledes på barnet – det tager tid før, det er automatiseret hos jer.

Se mere under  ”Lær mere om Marte Meo”  og se mere under ”Priser for forældre” samt pakkeforløb.

Derfor kan jeg hjælpe lige præcis dig og dit barn

Der sker ofte det, at professionelle omkring et præmatur barn glemmer, at det er født for tidligt og pædagogisk råd og vejledning gives efter et maturt barn.

Det virker ikke så derfor tilbyder jeg mine mange års erfaring med sundhedsfaglig konsulent bistand – det kunne være til sagsbehandlere, psykologer, pædagoger, osv.

"Spørg mig kun, om jeg vil med hjem, hvis jeg har et valg"

Se mine priser for forældre her

 • Enkeltvejledning - en time 850 kr. plus kørsel

  Præmatur råd og vejledning

 • Pakke med tre timer 2400,00 kr. plus kørsel

  Præmatur råd og vejledning samt en film og en tilbagemelding Marte Meo råd og vejledning

 • Pakke med fem timer 3950,00 kr. plus kørsel

  Præmatur råd og vejledning samt et længere Marte Meo forløb med 2 til fire film/tilbagemeldinger

 • En times telefon rådgivning 650,00 kr.

Kørsel afregnes med 3,67 kr pr kilometer – de første 10 kilometer gratis.

Ivrigt er jeg yders fleksibel, så blot spørg om det i har brug for og så, løser vi det.

Kom i kontakt

Kom let og hurtigt i kontakt med mig her i formularen eller kontakt mig på telefon, for en gratis afklarende samtale af 20 minutter.

Min viden om og praktiske erfaring med, de små børn født præmatur er meget stor. Jeg har brugt det meste af mit arbejdsliv på, at forbedre vilkårene for disse
små mennesker og deres familier.