Marte Meo

 Marte Meo metoden er et videobaseret pædagogisk redskab, til at hjælpe
forældre og professionelle med at understøtte barnets udvikling.

Hvad er Marte Meo?

Metoden er et analyseværktøj og ordene stammer fra latin og betyder ”ved egen kraft”.

Det er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation.

Metoden er udviklet af Maria Aarts fra Holland og var banebrydende dengang i 1998, da jeg første gang hørte Maria Aarts på Fjordgården i Ringkøbing. Som nyuddannet sundhedsplejerske vidste jeg med det samme, at denne måde at tænke, tro, mene og analysere vores samspil på, var noget jeg måtte eftersætte.

Maria var  i Danmark, for at introducere metoden, efter at hun i nogle år havde undervist i de nordiske lande. Nu 25 år efter, er metodens brug udbredt i hele verden og bruges i hele sprektret fra baby til gammel og alle facetter ind i mellem. Det giver SÅ meget mening.  Det giver så meget positivitet og forudseendhed, glæde og ro. En usigelig glæde hver gang en familie er blevet hjulpet, til at se anderledes på deres barn. Netop også noget, der er så godt blandt og mellem for tidligt fødte. Netop noget, du kan gøre af dig selv og med din egen kraft.

Læs mere om Maria Aarts International her – eller på den danske side

"

"Oplægget af Majbrit Hedegaard Bennedsen var super godt – Dette kunne jeg bruge i mit arbejde – fik mig til at tænke over nogle ting."

Udtalelse fra et tidligere oplæg

Hvordan virker brugen af Marte Meo i praksis?

Et udviklingsstøttende samspil.
Der optages tre minutters film i en såkaldt ”struktureret” situation
Der optages tre minutters film i en såkaldt ”ustruktureret” situation

Dernæst analyseres disse film efter bestemte punkter og i får en ”tilbagemelding” med et arbejdspunkt,  der kan hjælpe barnet og jer.
Hvad enten i er professionelle eller forældre, formulerer i  udfordringen med barnet, og så arbejder vi  derfra ,på at løse den.

Det kunne være:

 • Barnet er ikke god til at lege?
 • Barnet har mange konflikter
 • Barnet græder eller skriger meget?
 • Barnet har et lavt selvværd


Det er altid den voksne, der har ansvaret i relationen og skæld ud, er vejledning der er kommet for sent.

"Nogle børn har nemmere ved at gøre efter – end at høre efter"

Min vej som Marte Meo terapeut

Der er forskellige niveauer i uddannelsen.

 • Et grundkursus der underviser i, at lære og mestre principperne
 • En Marte Meo uddannelse, som tager 1½ år
 • En Marte Meo  Supervisior
 • En Marte Meo Licens supervisor


De forskellige uddannelser giver selvfølgelig også forskellige kompetencer til, videre at undervise og uddanne samt tage forløb i familierne.

Jeg er uddannet terapeut, der giver adgang til at filme i familier og uddanne i et grundkursus.  Jeg er uddannet i 2004 hos psykolog Merete Reimer Jensen i Herning.

Jeg har undervist og uddannet i grundkursus mange gange, idet jeg tidligere arbejdede i en kommune, der vægtede det højt og som faktisk, som den første og eneste institution nogensinde i Danmark, blev Marte Meo certificeret institution i 2019. 

Og hvad er det så, der gør, at det er en anderledes tilgang til barnet?

Det er ganske enkelt fordi, når du lærer og forstår de forskellige principper i metoden, så guider du barnet på en helt anden måde. Med anvisninger i stedet for skæld ud eller irettesættelser. Det er jo ikke sådan, at vi aldrig kommer til at skælde ud eller irrettesætte – for det gør vi alle ind i mellem – men at guidningen med startegier for barnet,  er det, der viser vejen. Barnet får anvisninger på, hvordan det kan gøre. Derfor vil et Marte Meo forløb være en undervisning i/ synliggørelse af principperne i forhold tll, jeres omgang med barnet. Og tro mig, som forældre vil i gå i seng om aftenen, meget bedre tilpas ved at have givet anvisninger end ved at have skældt ud.

Mange af os har principperne på vores rygrad – fordi vi lærte dem som barn. Men hvis vi møder en livskrise, der vælter os omkuld – som feks at føde et for tidligt født barn, kan vi have brug for at få genopfrisket disse principper. For at komme videre på den rette vej igen.

Principperne ses her:

 • At se og følge initiativ
 • At vente
 • At benævne barnet
 • At benævne sig selv
 • Turtagning
 • At tage positiv ledelse

Kom i kontakt

Kom let og hurtigt i kontakt med mig her i formularen eller kontakt mig på telefon, for en gratis afklarende samtale af 20 minutter.

Min viden om og praktiske erfaring med, de små børn født præmatur er meget stor. Jeg har brugt det meste af mit arbejdsliv på, at forbedre vilkårene for disse
små mennesker og deres familier.