Om mig - Majbrit Hedegaard Bennedsen

Præmaturkonsulent, sundhedsplejerske, Marte Meo Terapeut.
Min viden om og praktiske erfaring med, de små børn født præmatur er meget stor.
Faktisk har jeg brugt det meste af mit arbejdsliv på, at forbedre vilkårene for disse
små mennesker og deres familier.

Min vej som præmaturkonsulent, sundhedsplejerske, Marte Meo Terapeut.

Mit første møde med et så lille barn var, som sygeplejeelev på en neonatal afdeling først i 1980èrne.

 En lille bitte dreng født i uge 25 og det var tydeligt, at det ville blive svært for ham at overleve, og hvis han gjorde, hvilket liv ville han så få? Min interesse, nysgerrighed og omsorg for disse børn var vakt.

Siden er det lykkedes ret godt at få sat fokus på emnet og jeg har fået sat en ganske betydeligt fodtryk ud i hele Danmark i den forbindelse. Et solidt fodtryk for de fagprofessionelle, der er omkring børnene. Det har også udmøntet sig i en bog fra 2009: ”Sundhedsplejersken som tovholder for familier med præmature børn”.  Den er solgt ud til landets biblioteker og de fleste forskellige sundhedsfaglige læreanstalter og mange andre steder.

Bogen anbefaler en besøgs profil, der understøtter barnets udvikling fra at være født præmatur og umoden og til at være et kompetent og velfungerende kommende skolebarn. Forskning viser nemlig, at hvis barnet til den tid, er velfungerende og så nært aldersvarende i sin børneudvikling som muligt, så skal barnet nok klare sig i sit voksenliv.

Læs mine referencer her

Læs mit CV gennem de seneste 40 år lige her

"Omsorg er altid svaret, når barnet har det svært"

Jeg benytter mig af metoden Marte Meo

Metoden er et analyseværktøj og ordene stammer fra latin og betyder ”ved egen kraft”. Det er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation.

Metoden er udviklet af Maria Aarts fra Holland og var banebrydende dengang i 1998, da jeg første gang hørte Maria Aarts på Fjordgården i Ringkøbing. Som nyuddannet sundhedsplejerske vidste jeg med det samme, at denne måde at tænke, tro, mene og analysere vores samspil på, var noget jeg måtte eftersætte.

Fælles netværk i hele Danmark der arbejder med præmature børn
- en fælles ERFA gruppe

Den førnævnte anbefalede besøgsprofil blev taget godt imod og mange af landets kommuner arbejder nu efter den.

Modellen blev afprøvet i mange år, før den blev udbredt i bogen.  Vi kunne se, det gav mening. Desuden sparer det samfundet penge, at vi også efter en meget intensiv pleje på sygehuset, også investerer intensivt i barnets videre fremtid.

Desuden betød det for mig, at jeg stiftede et fælles netværk for sundhedsplejersker i Danmark, der arbejder med præmature børn. En ERFA gruppe i første omgang for Jylland og Fyn og i 2010, slog vi os sammen med ERFA gruppen fra Sjælland og fik dermed et landsdækkende netværk. En stor og stabil gruppe, der udveksler og opdaterer hinanden med viden.

Mere om mig - Majbrit Hedegaard Bennedsen

Jeg har i over 20 år været præmaturkonsulent i en kommune og har fungeret som sådan, som en del af mit sundhedsplejerske job. Det har betydet undervisning og videns udveksling i alle faggrupper. Min konsulent funktion dækker over at afdække, hvilke reaktioner der er almindelig børneudvikling og hvilke, der kunne være præmature reaktioner. Præmature reaktioner/følger der kræver et særligt fokus og en anderledes tilgang, for at hjælpe barnet på den rette udviklingsstøttende måde.

Ind i alt dette har jeg en Marte Meo Terapeut uddannelse fra 2004, som lægger den vinkel ind i og over det hele – det giver virkelig god mening.  

Så tilbage til mange års erfaring med mange, mange, mange præmature børn og deres familier og dermed en stor rygsæk af viden, jeg nu tilbyder jer. 

Kom i kontakt

Kom let og hurtigt i kontakt med mig her i formularen eller kontakt mig på telefon, for en gratis afklarende samtale af 20 minutter.

Min viden om og praktiske erfaring med, de små børn født præmatur er meget stor. Jeg har brugt det meste af mit arbejdsliv på, at forbedre vilkårene for disse
små mennesker og deres familier.