Senpræmature børn

Senpræmature børn.

Hvad er nu det for nogle? Ja, det er de børn, der er født mellem ug 34 til 36 med og som faktisk er en ret overset gruppe af for tidligt fødte børn. Samtidig med at der rent statistisk mange af dem.

Det er indlysende for de fleste, at hvis man er født mange uger før tid, er der også noget at samle op på bagefter. Feks følges børnene tæt ved kontroller på sygehusene flere år efter.

Men de der kun er født få uger før tid – som måske ikke engang er indlagt ret længe på sygehuset – måske endda ikke engang på en neonatal afdeling, det kan give bagslag meget lang tid efter. År efter. Og hvordan skal forældre kunne være opmærksomme på at deres barn, har brug for en lidt anderledes pædagogik, når de måske kun hører: ”Ih, så stor han allerede er, han ser da slet ikke for tidligt født ud mere” – hvis ingen gør dem opmærksomme på forskelligheden.

Men selv om barnet ikke ser ”for tidligt født ud” er barnet det alligevel, indeni – der er barnet stadig umodent. Rammes barnet desuden af mange infektioner, der yderligere forsinker udviklingen, ja, så er der indlysende problematikker at tage fat på, for at støtte barnets udvikling præcis der, hvor det er nødvendigt for at det kan udvikle sig.  Barnet har stadig brug for rolige rammer for at udvikle sig, så deres hjerne ikke overbelastes. Da mange børn også har en asymmetrisk udvikling, kan de være aldersvarende på nogle punkter og ikke på andre. Det kræver viden og forståelse for, hvorfor barnet måske har svært ved skiftende, uventede situationer eller at se andre børn handle og selv være aktiv.

Der bør være rigtig meget fokus på registreringer og reguleringer

I som forældre har et meget stort ansvar i at holde jeres barn mest mulig rask, at tilpasse barnets dagligdag til jeres barns udvikling, så det udvikler sig så tæt på korrigeret alder som muligt. Og så er det indlysende, at den udvikling går meget hurtigere når barnet er født få uger for tidligt og ikke mange måneder før tid.

Men uanset hvad kræver det tålmodighed både for forældrene og de fagpersoner der er omkring barnet.

Det skal tilføjes, at de for tidligt fødte børn er lige så forskellige som alle andre børn.  Det er ikke en regel at der kommer besværligheder ligesom det heller ikke er en regel at der ikke gør.

Faktisk regner man i andre lande med ”korrigeret alder” få steder helt op til 18 år. Det har vi ingen regel om i Danmark. Det synes jeg heller ikke, vi skal have – vi kan hjælpe godt på en anden måde og tidligere.

Men, hvorfor er det så, at en senpræmatur fødsel, at det kan give bagslag mange år efter?

Ja, som beskrevet andet steds her på min side, sker der hver uge i graviditeten en udvikling. Og den mangler jo stadig, selv om man er født senpræmatur. Og på meget vigtige punkter som sansekoordinering motorik og infektioner.  Er dette ikke rettet på plads fra start, er det ude i børnehaverne i bliver opmærksomme på et barn med et anderledes bevægemønster eller en anderledes opførsel – måske endda så anderledes, at i sender en indberetning og måske uden at vide at/om barnet er født for tidligt. Og så får barnet stadig ikke den rette hjælp. De meget vigtige spørgsmål: ”Hvilken uge er barnet født i” – og ”Hvad er barnets korrigerede alder? – kan meget nem forsvinde i en dis og blive helt glemt, hos dine senpræmature.

Og når, der så indkaldes til møde i børnehaven, er det ikke indlysende at det er de spørgsmål, der skal stilles. Her er en præmatur konsulent eller egen sundhedsplejerske meget vigtig.

Og faktisk, er det jo også sådan, at nogle gange handler det slet ikke om barnet kun – men også om moderen. Der kan være gode grunde til at et barn skal fødes for tidligt, hvis moderens liv er i fare – så kan der på sigt desuden være en tilknytning, der tog længere tid end vanligt og som måske stadig ikke er helt sikker

Faktisk er selv børn født i uge 37 ”lidt farlige” – de er jo slet ikke født for tidligt, men kan have træk/umodenhedspunkter der ligner, men som glemmes og ikke sætter i den rette sammenhæng.

Der er al mulig grund til også at være yderst opmærksomme på disse sen præmature børns udvikling.

Der gælder det samme for at for tidligt fødte, at hvis barnet har haft et ukompliceret efterforløb og er aldersvarende ved 5 års alderen, har det størst mulighed for at klare sig i livet fremover.

Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter
Del på email